Om Telleby

Socialt företagande

Att verka som socialt företag är inget nytt utan något som vi startade redan 1969. Som socialt företag baserar vi vår affärsverksamhet på flera samhällsutmaningar.

Vi har kunder som vilket annat företag som helst. Samtidigt är vi en plattform där individen kan växa och kanske gå vidare i livet till studier eller annat arbete.

Som socialt företag finns vi där för att möta ett behov både hos dem som arbetar hos oss och hos dem som köper våra tjänster eller produkter. Det sociala företagandet breddar arbetskraftsutbudet så att även människor med funktionsnedsättning får en chans att vara den resurs i samhället som de verkligen är. Telleby drivs som en stiftelse där en sund ekonomisk syn är grunden för vår verksamhet.

Omtanke om människor och material

Produkterna som tillverkas på Telleby exporteras i hela världen. Vi arbetar med stor omtanke om både människor och material. Våra kunder sedan 1969 är skolor, grossister, designers, entreprenörer, fackhandel och slutkunder, både i när och fjärran. Vi tar emot beställningar löpande och du kan läsa mer om vår tillverkning här.

Som socialt företag har vi kunder som vilket annat företag som helst. Samtidigt är vi en plattform där individen kan växa och kanske gå vidare i livet till studier eller annat arbete. Som socialt företag finns vi där för att möta ett behov både hos dem som arbetar hos oss och hos dem som köper tjänsten eller produkten. Det sociala företagandet breddar arbetskraftsutbudet så att även människor med funktionsnedsättning får en chans att vara den resurs i samhället som de verkligen är. Sociala verksamheter drivs i olika former: kooperativ, stiftelser, samfälligheter, ideella föreningar och aktiebolag som har det gemensamt att vi skapar både privat och samhälleligt mervärde. Telleby drivs som en stiftelse.