Trageton träklossar

Snickeri

Trageton träklossar

I snickeriet arbetar vi från planka till färdig produkt.
Vi använder oss framförallt av furu och björk, som vi köper direkt från svenska sågverk.
De produkter som vi säljer direkt från våren fabrik är Tragetonklossar och Lekramar.
I snickeriet förbereder vi även material till de andra avdelningarna på Telleby och bidrar därmed till den gemensamma andan att alla är delaktiga.

Våra produkter säljs direkt från Telleby.

Hör gärna av dig vid intresse!

Fakta

Typ av service: Arbetsplats, praktikplats, daglig verksamhet
Inriktning: Snickeri, hantverk
Målgrupp: daglig verksamhet, lönestödsanställning, arbetsplatsträning, praktik

Ansvarig

Jörg Hermes
Avdelningsansvarig

Kontakt
jorg.hermes@telleby.com
+46 736 59 06 99