Trageton träklossar

Trageton

Trageton träklossar

Tragetonklossar är utvecklat för barn i förskola och grundskolans lägre klasser och kan, bland annat, ses som ett matematikförberedande material.

Vid klosslek är det den stora kvantiteten klossar som är avgörande för möjligheterna till formvariation, inte de enskilda klossarnas form.

Arne Trageton

En sats Tragetonklossar består av 1100 klossar fördelat på 5 längder. Klossarnas dimensioner bygger på dubbleringsprincipen där tvärsnittet är lika; hälften så tjockt som brett.

Barnen kommer på ett naturligt sätt, via leken, med klossarna i kontakt med matematiska begrepp som geometri, mätning, och antalsberäkning.

Klossarna är tillverkade av svensk obehandlad björk.

Trageton träklossar
Träleksaker Klossar